U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!

Jaaroverzicht 2015 baten en lasten


Hieronder vindt u de baten en lasten over 2015.

STICHTING HARUL - STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

 

BATEN

Ontvangen giften

12.350

Giften/donaties schoenenproject

203

Giften/donaties blaasorkest

725

Giften/donaties gaarkeuken/maaltijdproject

13.113

Giften/donaties afwerking gaarkeuken

1.400

Giften/donaties operatie Isala

0

Giften/donaties Nadia

0

Giften/donaties Nicolai

1.413

Giften/donaties reis- en verblijfkosten

1.524

Giften/donaties spaarpot Kerkbouw

0

Gift tbv reservering onderhoud

0

Collecteopbrengsten

2.413

Totaal giften/donaties

33.140

UITGEKEERDE GIFTEN/KOSTPRIJS

Uitgekeerde giften

0

Uitgekeerde giften eten/schoenen kindertehuis

4.500

Uitgekeerde giften VBW/Zondagsschool

250

Uitgekeerde giften gaarkeuken/maaltijdproject

20.400

Uitgekeerde giften renovatie kindertehuis

0

Uitgekeerde giften kook-/fruitproject

0

Uitgekeerde giften Nadia

1.600

Uitgekeerde giften Fima

1.000

Uitgekeerde giften Nicolai

724

Opnamen voor afwerking kerk

0

Opnamen voor vervoer en voedselactie

0

Opname reiskosten blaasorkest

0

Kosten Isala

0

Dotatie voorziening groot onderhoud

0

Vergoeding stookkosten ds. Jatsenko

500

Totaal uitgekeerde giften

-28.974

Overschot giften/donaties

4.166

KOSTEN

Contributies en abonnementen

0

Kosten website

0

Drukwerk

0

Huur Lemkerzaal Gemeenteavond

0

Kosten blaasorkest

3.524

Reis- en verblijfkosten

2.367

Overige algemene kosten

-29

Totaal kosten

-5.861

-1.695

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)

52

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560

-325

Financiële baten en lasten

-273

RESULTAAT

-1.968

Balans per 31 december 2015

 

 

Stichtingvermogen

     4.956

 

 

Liquide middelen

19.956

 

Voorziening groot onderhoud

    15.000

 

 

19.956

 

19.956

ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560

Saldo per 1 januari 2015

673

Mutaties (= resultaat - rente spaarrekening-dotatie groot onderhoud)

-2.020

Kruisposten

2.008

Saldo per 31 december 2015

661

ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)

Saldo per 1 januari 2015

21.251

Rente 2015

52

Kruisposten

-2.008

Saldo per 31 december 2015

19.295

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari 2015

15000

Dotatie 2015

0

Saldo per 31 december 2015

15.000

 

Hoe kunt u helpen?

Bekijk de mogelijkheden

Sponsoring

Heeft u interesse om sponsor van St. Harul te worden? Wij verwelkomen u graag. Neem hier contact met ons op.


Word vrijwilliger

Vrijwilligers gezocht!  Wij zijn altijd op zoek naar versterking. Wilt u zich graag inzetten voor de ander en er zelf ook iets van leren? Laat het ons weten.

Donatie

Steun St. Harul Moldavië. Word donateur en help de mensen in Moldavië. Doneer hier.

Laatste nieuws Stichting Harul


Zaterdag 1 juni benefietconcert voor Moldavië
  14 May 2024

Op zaterdag is er in de Bovenkerk een concert van Eiland Urk, waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp aan Moldavië. Kaarten zijn verkrijgbaar door op de flyer te klikken.  Lees meer

Oorlog drukt zwaar op de Moldaafse schouders
  20 January 2023

Er is veel gebeurd in een jaar tijd. Zo belandden ze in Moldavië van het coronavirus in een situatie waar oorlog ook voor hen dreigde. De oorlog in Oekraïne heeft veel teweeggebracht in Moldavië. Lees meer

HELP ONS

INWONERS VAN HARUL TE HELPEN

Download hier
de informatiebrochure


Integer accumsan nec orci at lacinia. Duis id sodales metus, eu efficitur massa am consequat tellus at sem tortor rutrum orci blandit efficitur.