U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Projecten gerealiseerd


De stichting heeft de bouw van een kerk/multifunctioneel centrum voor de gemeente Harul in Chisinau gerealiseerd. Via sponsoring en collectes is dit mooie doel bereikt.
Op zondag 12 oktober 2008 is de kerk/multifunctioneel centrum in gebruik genomen. De toenmalige voorzitter van de Stichting, ds. G.H. Koppelman, was één van de vijf predikanten die de kerk ingezegend hebben. Na de dienst hebben ds. Koppelman en ds. Yatsenko een herdenkingssteen aan de gevel van de kerk onthuld. Deze steen draagt de tekst:

“Dat Uwe ogen open zijn, nacht en dag, over dit Huis”
zustergemeente, de Hervormde Kerk uit Kampen, Holland.


De gemeente Harul houdt de erediensten nu in een prachtig Godshuis. Daarnaast biedt het multifunctioneel centrum onder de kerk vele mogelijkheden om naastenwerk te bieden aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden.

De stichting heeft dankzij sponsors bij kunnen dragen aan de renovatie van het kindertehuis in Popeasca.
Het contact met Popeasca is in 2000 ontstaan, doordat ons bestuurslid Ditmar Markusse, met een aantal contactpersonen ter plaatse, een aantal tehuizen in Moldavië bezochten en zij in dit tehuis de nood het hoogst achtten.

Popeasca ligt 110 km ten noord-oosten van Chisinau. Er wonen ruim 170 licht verstandelijk gehandicapte kinderen in de leeftijd van 7-18 jaar. Er wordt af en toe hulp geboden door verschillende organisaties, maar het is geen vaste hulp en bovendien te weinig. Er is een groente- en aardappeltuin die de kinderen zelf onderhouden en die voor een paar weken groente en aardappelen oplevert.

Er was in het tehuis geen eetzaal aanwezig (de kinderen aten in kleine groepjes in de klaslokalen), en de keuken verkeerde in een erg slechte staat. Vandaar dat de Stichting heeft besloten om er een eetzaal en keuken te gaan bouwen. Omdat de Stichting deze kosten zelf niet in zijn geheel kon bekostigen hebben we contact gezocht met Bureau Europa/Noord-Amerika van Kerk-in-actie. Wij hebben toen van hen een financiële bijdrage gehad om ons project te kunnen realiseren. Dit was overigens een eenmalige bijdrage. De Stichting heeft toen contact gezocht met een bekende christelijke aannemer, die voor ons het project zou kunnen uitvoeren. Na een aantal gesprekken met deze aannemer, heeft de Stichting besloten om hem dit project te laten uitvoeren.

De bouw is eind maart 2002 begonnen en eind 2002 gereedgekomen. Ditmar Markusse is uit naam van de Stichting nauw bij de bouw betrokken geweest. Zo is er een goede controle en zien we resultaten van de giften.

Twee jaar later is de Stichting in contact gekomen met een bedrijf uit Nederland, die ook wel iets in Moldavië wilden doen. Er is toen in overleg met de directie van dat bedrijf besloten om in Popeasca verder de gebouwen op te knappen, omdat deze in zeer slechte staat verkeerden. Vanaf eind 2004 tot heden zijn de schoolgebouwen en de slaapzalen geheel gerenoveerd en van gas, water en sanitaire voorzieningen voorzien. Toen bleef er eigenlijk nog één schoolgebouw over, dat ook in zeer slechte staat verkeerd om op te knappen. Gezien het gebrek aan nog een aantal klaslokalen, leeszaal en bibliotheek is besloten om op dat gebouw een verdieping op te bouwen zodat deze ruimten kunnen worden gecreëerd. Ook is de eerste verdieping van dit schoolgebouw nodig aan renovatie toe. Er is toen besloten om ook dit te realiseren.

De eindverantwoordelijke voor dit project is de Stichting Harul, Moldavië. De Stichting zorgt er voor dat het geld in Moldavië komt, dat het aan de juiste zaken besteed wordt en dat het project met een aantal maanden gereed zal zijn. De Stichting oefent controle uit door middel van verslaggeving van Ditmar Markusse en andere leden van de projectcommissie die het weeshuis regelmatig bezoeken.

De stichting heeft dankzij sponsors bij kunnen dragen aan de renovatie van het kindertehuis in Costiesti. Ook hebben we een project in het uiterste Noorden van Moldavië, in het dorpje Costiesti.
Daar is ook een weeshuis waar zo’n 90 licht verstandelijk gehandicapte kinderen wonen. De situatie daar is helemaal met geen pen te beschrijven. Het tehuis is van praktisch van alle hulpverleningsinstanties verstoten, omdat de afstand van de hoofdstad Chisinau tot aan Costiesti 210 km. is, waar je al gauw zo’n ruim 4 uur over hobbelige wegen over doet. Ook daar wordt regelmatig voedsel, kleding, ondergoed en schoenen naar toe gebracht, wat daar ter plaatse wordt gekocht of gemaakt. Ook zijn we daar met een aantal renovatie werkzaamheden bezig, die weer worden uitgevoerd door een plaatselijke aannemer, waar wij al jaren lang goede contacten en ervaringen mee hebben.

Schoenenproject:
Van de kindertehuizen in Popeasca en Costesti ontving de stichting een noodkreet. De nood in de kindertehuizen is hoog vanwege de teruglopende voedselvoorziening door de overheid, maar ook omdat de schoenen van de kinderen heel erg slecht zijn. En dan gaat het niet om wat wij slechte schoenen zouden noemen, maar echt slecht, dus bijna het woord “schoen” niet waardig: gaten in de zolen, tot op de laatste veter versleten. In het kindertehuis in Popeasca wonen 180 kinderen, in Costesti 110. Een paar schoenen kost € 12,- in Moldavië. De totale kosten bedragen dan dus € 3.480,-. De schoenen kunnen worden gemaakt door een aantal gemeenteleden van onze partnergemeente. De stichting heeft met hulp via sponsoring de kinderen voorzien van nieuwe schoenen.Voedselproject kindertehuizen
De Moldavische overheid heeft steeds minder over voor de minderbedeelden in de samenleving. Daaronder vallen ook de weeskinderen in de kindertehuizen. Van de directies van de kindertehuizen in Popeasca en Costesti ontvingen we de noodkreet dat de kinderen honger lijden. Er is slechts geld om de kinderen twee sobere maaltijden per dag te geven. Door het tekort aan vitaminen zijn de kinderen vaak ziek. Immers, vers fruit is een luxe die niet op het menu van de kinderen staat! De stichting heeft via sponsoring de kinderen voorzien van drie maaltijden per dag en twee keer per week vers fruit. In Moldavië worden steeds meer kindertehuizen gesloten door de overheid. 

Kleding kindertehuizen
Voor de kindertehuizen in Popeasca en Costesti is de afgelopen jaren met regelmaat gezorgd voor kleding voor de kinderen. De kindertehuizen hebben nauwelijks genoeg geld om het hoofd boven water te houden. Kleding voor de kinderen heeft dan geen prioriteit.