U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Jaaroverzicht 2019 baten en lasten


Het jaaroverzicht 2019 baten en lasten van Stichting Harul Moldavië is als volgt:

2019
BATEN 
Ontvangen giften44.736
Ontvangen van Hervormde gemeente/diaconie18.000
Ontvangen van St. Helpend Hand Roemenië5.000
Giften/donaties schoenenproject88
Giften/donaties gaarkeuken/maaltijdproject473
Giften/donaties huur flat 3 broers1.800
Giften/donaties reis- en verblijfkosten500
Collecteopbrengsten/acties7.999
Totaal giften/donaties78.595
UITGEKEERDE GIFTEN/KOSTPRIJS
Uitgekeerde giften eten/schoenen kindertehuis1.050
Uitgekeerde giften VBW/Zondagsschool300
Uitgekeerde giften gaarkeuken/maaltijdproject22.490
Uitgekeerde giften Na.1.200
Uitgekeerde giften Ni.33.650
Uitgekeerde giften A.3.000
Uitgekeerde giften V.1.800
Vergoeding medische en stookkst ds. J.250
Totaal uitgekeerde giften-63.740
Overschot giften/donaties14.855
KOSTEN
Reis- en verblijfkosten4.061
Overige algemene kosten370
Totaal kosten-4.432
10.423
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560-158
Financiële baten en lasten-158
RESULTAAT10.265
Balans per 31 december 2019
20192018      2019     2018
 
Stichtingvermogen7.876-2.389
 
Liquide middelen22.87612.611 Voorziening groot onderhoud15.00015.000
 
22.87612.611 22.87612.611
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560
Saldo per 1 januari 20192.281
Mutaties (= resultaat - rente spaarrekening-dotatie groot onderhoud)10.265
Kruisposten-12.023
Saldo per 31 december 2019523
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)
Saldo per 1 januari 201910.330
Rente 20190
Kruisposten12.023
Saldo per 31 december 201922.353
Voorziening groot onderhoud
Saldo per 1 januari 201915.000
Dotatie 20190
Saldo per 31 december 201915.000